top of page
Urbanisme i assistència tècnica

Suport en la gestió sistemes d’informació geogràfica (SIG).

Implantació del sistema en serveis municipals i donar suport en la gestió de les dades obtingudes dels sistemes d’informació geogràfica (SIG), necessari per l’elaboració de la cartografia de rutes municipals, la verificació de la localització dels equips de treball, entre d’altres.

 

Suport a la planificació urbana sostenible.

L’evolució de la ciutat com el motor de canvi i l’element principal per aconseguir l’objectiu de la sostenibilitat global. Oferim l’assistència i suport tècnic necessari en matèria de sostenibilitat local i en la tramitació d’activitats locals.

 

Estudis d’impacte ambiental

Identificar els possibles impactes ambientals i socials que puguin ocasionar-se durant i al finalitzar l’execució de les obres projectades, mitjançant l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental.

 

Avaluació ambiental estratègica

És el mitjà per assessorar les organitzacions públiques amb la integració dels aspectes ambientals en la pressa de decisions de plans i programes públics, per damunt de l’execució dels projectes.

bottom of page