top of page
Estratègies de posicionament

Estratègies de posicionament de destins turístics a partir de criteris de sostenibilitat

 

Destinacions baixes en emissions

Destinacions turístiques compromeses amb la sostenibilitat, implicades en calcular la seva petjada de carboni i compromeses a compensar les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Destinacions certificades per algun organisme internacional

La consolidació de destins turístics sostenibles i responsables requereix necessàriament l’adopció d’una perspectiva integrada de planificació i gestió de tot el sistema turístic, de mode que queden cobertes les necessitats econòmiques, socioculturals, ambientals i institucionals, presents i futures, assolint així un desenvolupament humà integral que garantitzi el paper del turisme com un factor per la seva consecució en el futur.

 

Destinacions excel·lents quant a la gestió ambiental dels seus establiments

Són allotjaments integrats en el seu mitjà, fomentant el desenvolupament social i econòmic de la comunitat local. Minimitzen els seus impactes ambientals i col·laboren activament pel desenvolupament local, oferint al client un producte diferent basat en la maximització de l’experiència turística a través de la integració del visitant en l’entorn ambiental, cultural i social.

 

bottom of page