top of page
Estalvi energètic

Estratègies de Responsabilitat social

Assessoram les empreses perquè apostin per la responsabilitat social com a part de la seva estratègia, es realitza un seguiment continu dels objectius i es dóna resposta a les demandes i necessitats dels grups d’interès.

 

Memòries de sostenibilitat

Una memòria de sostenibilitat és un informe on es recullen els impactes econòmics, ambientals i socials generats per una organització en la seva activitat diària. Una eina de comunicació interna i externa que permet fer el seguiment i millorar el progrés sostenible de l’organització.

 

Plans estratègics ambientals

Els plans estratègics ambientals tenen com objectiu definir, planificar i comunicar un conjunt d’accions amb valor ambiental, amb la idea d’orientar les organitzacions en la reducció de consums, emissions i costs a nivell corporatiu. 

bottom of page