top of page
Residus i neteja viària

Pla estratègic de residus i neteja

Elaboram el diagnosi de la situació actual dels municipis a tots els nivell: Població, sensibilitat ambiental, estructura urbana, despeses i ingressos. Estudiam les possibilitats de cada municipi per elaborar els nous models de gestió municipal, establint els objectius en funció de la normativa i dels resultats de la participació ciutadana.

Casos d’èxit: Esporles, Puigpunyent, Artà, Sa Pobla.

 

Elaboració de plecs tècnics de residus i neteja

Redacció dels plecs de condicions tècniques dels serveis públics de recollida de residus, gestió del Parc Verd, neteja viaria, neteja dels col·lectors de les aigües residuals, etc.

Casos d’èxit: Andratx, Son Servera, Artà, Esporles, etc.

 

Elaboració d’ordenances reguladores i taxes

Elaboració de les ordenances reguladores municipals i el tractament de la taxa municipal de residus gràcies a la impulsió de noves mesures de pagament per generació, aplicant-se el principi de qui contamina paga, d’aquesta forma fomentar la prevenció de residus.

Casos d’èxit: Andratx, Esporles, Algaida, Valldemossa.

 

Auditories del seguiment i control de la qualitat del servei

Elaboració de les auditories corresponents al seguiment dels serveis municipals, certificant el compliment dels serveis prestats segons l’especificat al plec, el compliment de les normes de qualitat en l'execució d’aquests i mesurant el grau de satisfacció de la ciutadania amb el serveis municipals.

Casos d’èxit: Inca, Pollença, Son Servera, Andratx.

bottom of page