top of page
Educació ambiental

Materials didàctics i activitats.

Elaboració de qualsevol tipus de material didàctic i l’organització d’activitats encaminades a l’educació per la sostenibilitat.

 

Equips d’informació ambiental.

Organitzar punts informatius en espais naturals, per fomentar el bons ús d’aquests i donar a conèixer les particularitats ambientals i culturals d’aquestes zones.

 

Programes educatius.

Disseny, coordinació i execució de tota una sèrie d’actuacions i dinàmiques d’educació ambiental, adaptades mitjançant l’elaboració de la millor estratègia participativa a la realitat de cada grup, centre i/o municipi.

 

  • Elecció de les temàtiques a treballar

  • Prospecció del municipi (llocs d’interès)

  • Coordinació total (horaris, etc.)

  • Elaboració de materials didàctics

  • Activitats

 

Campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana.

Esdeveniments programats i dissenyats com a part d’una estratègia per comunicar els objectius principals en diferents matèries i sensibilitzar-los de la importància d’arribar a assolir els objectius marcats. Es realitza també el disseny i la creació del material complementaria necessari per aquestes campanyes.

bottom of page