top of page
Responsabilitat social

Esdeveniments sostenibles

Ajudam a les empreses i organitzacions a l’hora de planificar i celebrar esdeveniments, amb l’objectiu de que compleixin una sèrie de característiques que els facin més sostenibles, i al mateix temps augmentar la conscienciació responsable dels participants.

 

Memòries de sostenibilitat

Una memòria de sostenibilitat és un informe on es recullen els impactes econòmics, ambientals i socials generats per una organització en la seva activitat diària. Una eina de comunicació interna i externa que permet fer el seguiment i millorar el progrés sostenible de l’organització.

 

Plans estratègics ambientals

Els plans estratègics ambientals tenen com objectiu definir i planificar un conjunt d’accions amb valor ambiental, amb l’idea d’orientar les organitzacions en la reducció de consums, emissions i costs a nivell corporatiu.

 

bottom of page