top of page
Sistemes de gestió

Els sistemes de gestió ajuden a la gestió i millora contínua de la política, els procediments i els processos de l’organització.

Oferim solucions adaptades pel disseny, la implantació i la posterior certificació de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat en el treball.

 

Sistemes de Gestió de la qualitat, ISO 9001. 

La certificació ISO 9001 permet a les organitzacions millorar la seva capacitat per proporcionar productes o serveis que satisfan els requisits dels clients i complir amb la normativa existents.

Cas d’èxit: Extint Nord

 

Sistemes de Gestió ambiental, ISO 14001 i EMAS III. 

La certificació ISO 14001 permet gestionar els impactes d’una activitat, producte o servei sobre el medi ambient.

El Sistema EMAS és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental, a més de difondre la informació a les parts interessades.

Cas d’èxit: Hotel Paraiso Alcúdia

 

Sistemes de Gestió de la seguretat i la salut en el treball, OSHAS 18001. 

La certificació OSHAS 18001 ajuda a l’organització a identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals com a part de la guia de bones pràctiques de l’empresa, fent que aquesta es comprometi a eliminar o minimitzar els riscos associats a les activitats que realitzen els empleats.

 

Sistemes de Gestió de l’energia, ISO 50001. 

La certificació ISO 50001 permet a les organitzacions conèixer i entendre el seu ús de l’energia per poder aconseguir ser més eficients energèticament, estalviar costs i reduir les emissions de CO2.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page