top of page
Estalvi energètic

Gestió energètica

Assessorament i eines per a la gestió energètica de les organitzacions per poder assolir uns objectius desitjables d’eficiència i estalvi d’energia, compromís amb el medi ambient i la millora de la competitivitat en els processos productius.

 

Auditories energètiques

L’auditoria energètica és una eina bàsica per analitzar els fluxos d’energia d’una empresa, amb aquesta anàlisi es pot conèixer l’eficiència energètica del sistema i adoptar les decisions necessàries per reduir-ne el consum.

 

ISO 50001

La implantació d’un sistema de gestió de l’energia d’acord amb l’ISO 50001 permet a les organitzacions reduir contínuament la seva utilització d’energia, i d’aquesta manera els seus costs relacionats amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.Aquesta normativa és d’aplicació en tot tipus d’empreses i organitzacions, grans o petites, tant en l’àmbit públic com en el privat. organitzacions, grans o petites, tant en l’àmbit públic com en el privat. 

 

2.2.4.3 PMRR Citroen.JPG
2.2.5.4 Formatge de menorca.jpg
2.2.2.2 memòria sostenibilitat (3).jpg
bottom of page