top of page
Canvi climàtic

Adaptació al canvi climàtic

Avaluar l’impacte del canvi climàtic, mitjançant la utilització d’eines i estratègies, sobre els diferents detectant i gestionat els possibles riscos i minimitzant les conseqüències d’aquests, a més de valorar aquelles oportunitats que puguin sorgir.

 

Estratègies de reducció d’emissions

Definir una estratègia de reducció de les emissions, a partir de la quantificació prèvia de les emissions, els objectius que ens marca la normativa, i el conjunt de plans i actuacions que es poden dur a terme per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en cada sector i àmbit concret.

 

Pacte de batles

Assessorar a nivell local i regional en l’elaboració dels plans d’acció d’energia sostenible (PAES) pel 2020 i en la presentació del informe públic anual sobre l’estat del Pla d’Acció, amb l’objectiu de principal de reduir en un 20% les emissions de CO2 pel 2020.

bottom of page