top of page
Biosphere

BIOSPHERE és una certificació internacional i voluntària, basada en els principis del desenvolupament sostenible, amb criteris i requisits concrets que abasten les variables ambiental, cultural i social del desenvolupament.

La certificació BIOSPHERE reconeix i certifica empreses, destins, productes i establiments turístics que han convertit en l’eix central de les seves activitats el turisme sostenible.

 

Els principals beneficis derivats de la certificació BIOSPHERE són:

  • La preservació i correcta gestió dels valors naturals i paisatgístics.

  • La protecció del patrimoni i la diversitat cultural.

  • Millora de la qualitat de vida de la comunitat local.

  • Augment de l’eficiència en quant a l’energia, aigua, emissions, residus i consums.

  • Maximització de l’experiència turística als visitants.

  • Augment de la qualitat turística.

  • Augment de la confiança del visitant potencial.

 

bottom of page