top of page
Canvi climàtic

Estratègies de reducció d’emissions

Definir una estratègia de reducció de les emissions, a partir de la quantificació prèvia de les emissions, els objectius que ens marca la normativa, i el conjunt de plans i actuacions que es poden dur a terme per a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en cada sector i àmbit concret.

 

Càlcul de la petjada de carboni

La petjada de carboni és el càlcul de la totalitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de forma directa i indirecta. A més de permetre quantificar l’impacte sobre el canvi climàtic, ens permet identificar possibilitats de reduir tant les emissions com els costs.

 

Compensació d’emissions

La compensació de les emissions de CO2 és una forma voluntària de combatre el canvi climàtic mitjançant contribucions per finançar projectes sostenibles en tot el mon, d’aquesta forma permet reduir i neutralitzar les emissions. CleanCO2 és la marca de gestió i compensació de carboni amb la que treballa GRAM.

 

bottom of page