top of page
Petjada de carboni i compensació d’emissions

Estratègies de reducció d’emissions

Definir una estratègia de reducció de les emissions i les seves despeses associades, a partir de la seva quantificació prèvia, els objectius que ens marca la normativa i el conjunt de plans i actuacions que es poden dur a terme.

Casos d’èxit : Celler ànima negra

 

Càlcul de la petjada de carboni

La petjada de carboni és el càlcul de la totalitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de forma directa i indirecta. A més de permetre quantificar l’impacte sobre el canvi climàtic, ens permet identificar possibilitats de reduir tant les emissions com els costs. Casos d’èxit: Bri restaurant.

 

Compensació d’emissions

La compensació de les emissions de CO2 és una forma voluntària de combatre el canvi climàtic mitjançant contribucions per finançar projectes sostenibles en tot el món, d’aquesta forma permet reduir i neutralitzar les emissions.

 

CleanCO2 és la marca de gestió i compensació de carboni amb la que treballa GRAM. Cas d’èxit: Norwick

 

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny

L’anàlisi del cicle de vida (ACV) ens permet avaluar les càrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, identificant i quantificant tant l’ús de matèria i d’energia com les emissions a l’entorn.

L’ACV té en compte des de les etapes d’extracció i processat de les matèries primeres, passant per la producció, transport i distribució, l’ús, la reutilització i manteniment, i finalment el reciclatge i la deposició final.

anima negra.jpg
bottom of page