top of page
Mobilitat

Plans de mobilitat urbana

Promoure la mobilitat urbana més sostenible a través del canvi en el repartiment modal, mitjançant una major participació dels mitjans de transport més eficients en detriment de la utilització excessiva del vehicle privat.

 

Estudis d’avaluació de la mobilitat generada

Realitzar estudis per preveure els impactes de determinades actuacions sobre la mobilitat i proposar les mesures pertinents per garantir el total funcionament dels diferents models de transports.

bottom of page