top of page
Consultoria i formació

Avaluació d’impacte ambiental de projectes

L’avaluació d’impacte ambiental permet l’anticipació, la prevenció i la correcció d’aquells possibles, efectes directes o indirectes, sobre el medi ambient en l’execució d’un determinat projecte, permetent adoptar les mesures adequades per a la seva protecció.

 

Elaboració de plans de gestió de residus

Els plans de gestió són d’utilitat a l’hora d’identificar totes aquelles accions de minimització per tal de prevenir la generació de residus o reducció d’aquests durant la seva producció.

 

Plans de minimització de residus

Els plans de minimització de residus ens permeten adoptar una sèrie de mesures que han d’establir les grans empreses generadores de residus perillosos, per tal de reduir-ne les quantitats.

Cas d’èxit: Citroën SA Palma

 

Plans de formació

Oferim formació a les empreses en matèria de gestió de residus, en eficiència energètica i responsabilitat social corporativa per millorar la contribució activa i voluntària al millorament social, econòmic i ambiental per part de les empreses.

bottom of page