top of page

ITR Algaida

 

Durant els mesos d’abril, maig i juny, dues educadores medi ambientals de gram van realitzar la Inspecció Tècnica de Residus (ITR) al municipi d’Algaida. La inspecció duta a terme ha servit per conèixer el grau d’implicació de la ciutadania amb la separació de residus.

 

Tenint en compte que la ITR és un acord voluntari entre l’Ajuntament i la ciutadania mitjançant el qual, aquests poden obtenir descomptes importants en la taxa municipal de fems a canvi de separar correctament els residus i obrir la porta a l’Ajuntament per tal que en faci les inspeccions oportunes.

 

Els objectius específics de la ITR que s’han complit van més enllà de fer una comprovació i concedir o no la corresponent bonificació. Les visites de les educadores medi ambientals també han servit per impulsar el sistema ITR, donant-lo a conèixer i incentivar a altres veïnats perquè s’hi apuntin, assessorant i resolent tots aquells dubtes què els hi han plantejat els veïnats, a més de conscienciar de la importància de la correcta separació i del reciclatge, i fomentar la participació ciutadana en totes aquestes iniciatives municipals.

 

Tags: Inspecció Tècnica de Residus, ITR, separació, bonificació, acord voluntari, taxa municipal, educadores, participació ciutadana, iniciatives municipals.

bottom of page