top of page

Pla de minimització de residus a la Citroën SA de Palma

 

Elaboració del pla de minimització de residus (PMRR) del concessionari i taller oficial de la Citroen SA del Polígon de Son Castelló a Palma, amb l’objectiu de reduir la quantitat de residus perillosos generats en el període 2013-2017.

 

La tasca realitzada ha consistit en identificar els principals processos on es generen els residus perillosos i en funció del tipus de procés i del tipus de residus que es generen s’han proposat diverses mesures de minimització per aconseguir reduir, reutilitzar o recuperar els residus perillosos generats a les instal·lacions.

 

 

bottom of page