top of page

Projecte europeu, xarxa Euronet 50/50 al col·legi públic Pare B. Pou

 

Al març de 2011, l’Ajuntament d’Algaida es va adherir al Pacte de Batles, una iniciativa en la qual participen ajuntaments i ciutadans de tota la Unió Europea amb l’objectiu principal de reduir les emissions de CO2 en el seu territori. Amb l’aprovació d’aquesta adhesió al Pacte de Batles, l’Ajuntament d’Algaida es va comprometre a elaborar un inventari d’emissions i a fer un pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) en el termini d’un any. L’Ajuntament, conscient de la importància de la participació ciutadana per assolir els objectius del Pacte de Batles, no va deixar de banda les campanyes de sensibilització i comunicació ciutadana. En aquest sentit va destacar el conveni que va signar al inici del curs escolar amb el col·legi públic Pare B. Pou, que ha estat el primer centre de les Illes Balears en sumar-se al projecte europeu denominat xarxa Euronet 50/50. Al conveni signat el centre es comprometia a fer un ús responsable de l’energia i l’Ajuntament es comprometia a abonar el 50% dels estalvis aconseguits perquè ho dediquessin en allò que determinessin oportú. Inicialment es va formar un equip energètic format per un grup d’alumnes de sisè de primària, la directora del centre i un equip d’educació ambiental de gram, que es va encarregar de coordinar la implantació del projecte. Seguint el procediment del Euronet, l’equip energètic, primer va realitzar una auditoria energètica del centre visitant totes aquelles instal·lacions (calderes, plaques solars, aires condicionats,...) i punts de consum del centre, seguidament varen analitzar els resultats obtinguts i van passar a elaborar un pla d’acció per tal d’aconseguir l’objectiu principal del projecte. Algunes de les accions que varen proposar els alumnes, van ser la redacció d’una carta a la direcció amb la proposta de totes les accions que durien a terme, la creació d’una cartelleria específica per col·locar als punts significatius de consum, l’elaboració d’una guia de bones pràctiques, etc. El projecte ha estat liderat per uns grups molt dinàmics i actius que han comunicat i sensibilitzat no tan sols l’escola, sinó que el missatge ha arribat a les mateixes famílies.

 

Els resultats exactes de les accions d’estalvi energètic propostes es veuran reflectides a finals del proper curs. Però per celebrar l’èxit del projecte l’equip energètic va decidir realitzar un vídeo per sensibilitzar la resta de companys el qual, a més, va ser un petit homenatge a tot l’equip involucrat en el projecte.

 

Tags: programes educació ambiental

bottom of page