top of page

Implantació de la ISO 9001 a Extint Nord

 

Extint Nord és una empresa de sistemes d’extinció i prevenció d’incendis, a la qual des de gram vam implantar la ISO 9001. Aquesta certificació de qualitat és obligatòria per empreses que desenvolupen aquest tipus d’activitat. Extint Nord a més, ha decidit implantar la ISO 14001 com a mostra dels seu compromís amb el medi ambient, essent la primera empresa del sector en obtenir el sistema integrat de gestió.

 

Tags: ISO 9001, certificació, ISO 14001, medi ambient

bottom of page