top of page

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS PER AL FOMENT DE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES EMPRESES PER A L’ANY 2024

El paper impulsor i planificador de les institucions públiques per assegurar l’èxit del procés de normalització lingüística és essencial, però un dels mecanismes imprescindibles és la implicació del nombre més gran possible de sectors socials i el compromís col·lectiu de tots els actors d’aquest procés.

Gram Sostenibilitat serà receptor per part del Consell Insular de Mallorca d'una ajuda de 5.000 € per finançar la creació, disseny i promoció en català de les pàgines web de residus de la Mancomunitat des Pla, Felanitx i el Consorci de Residus de Menorca.

Gràcies a aquesta subvenció s'asseguren els drets dels consumidors a gaudir d’un entorn, en l’àmbit comercial i dels serveis, en què la presència ambiental del català convidi el consumidor o l’usuari a emprar aquesta llengua amb normalitat; el dret de rebre en català els documents d’oferta de béns i de serveis, així com la informació general i la publicitat; i el dret de rebre en català els documents relacionats amb la relació comercial o amb el servei contractat.

bottom of page